AVM_website_diensten

Diensten - Jaarrekening

Opstellen en bespreken jaarrekening
Bij Van Mierlo stellen we uw jaarrekening op in heldere en begrijpelijke taal. Daarnaast bespreken we de jaarrekening altijd persoonlijk met u, zodat we zeker weten dat u precies weet hoe uw onderneming er financieel voor staat.

Deponeren
Besloten vennootschappen (BV’s) zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Bij Van Mierlo helpen we u graag met het opstellen en in het juiste formaat aanleveren van deze deponeringsstukken.

Begrotingen en prognoses
Voor het aanvragen van een krediet of het doen van een grote investering is vaak een begroting of prognose nodig. Wij weten precies aan welke eisen een goede begroting moet voldoen en kunnen u goed helpen bij het opstellen van een realistische en haalbare prognose.