medewerkers
Jurriaan van Steen

Jurriaan van Steen

Hoe lang werk je al bij Van Mierlo?
Mei 2008 ben ik begonnen bij Van Mierlo.

Wat is je achtergrond en opleiding, welke cursussen heb je gevolgd?
Hogeschool voor Economische Studies, Fiscale Economie. Register Belastingadviseurs, Master Belastingadviseur. Rijksuniversiteit Groningen, Master Fiscaal Recht (mee bezig). Op jaarbasis diverse vaktechnische cursussen om het kennisniveau actueel te houden.

Waarom zouden klanten moeten kiezen voor Van Mierlo? 
Klanten kiezen voor Van Mierlo omdat het een kleinschalig kantoor is met een persoonlijke band naar de klanten. Een klein kantoor met een groot kennis- en serviceniveau. Voor advies in alle fasen van het leven en ondernemerschap. Voor een luisterend oor, een klankboord, een vertrouwensband en langdurige klantrelatie.

Welke dienst van Van Mierlo is in jouw ogen essentieel voor ondernemers?
De diensten van Van Mierlo zijn in mijn ogen allemaal essentieel voor ondernemers. Daarnaast fungeren wij ook als vraagbaak en luisterend oor voor ondernemers.

Welke tip kan jij geven aan ondernemers?
Loop niet achter de feiten aan. Realtime is the key. Zorg dat je in gesprek blijft met je adviseur, dat de administratie up-to-date blijft, zodat tijdige sturing mogelijk blijft indien zich kansen of obstakels op de weg voordoen. Maak als ondernemer je wensen kenbaar wat je van je adviseur verwacht. Zorg dat je met regelmaat een gesprek hebt met je adviseur over de administratie en de verwachtingen voor de rest van het jaar en de verdere toekomst. Blik ook terug op de afgelopen periode en leer daar samen de lessen van. Ondernemen vraagt van de ondernemer genoeg tijd. En zorgen over de administratieve kant van de onderneming hoeven daar geen van te zijn. Verwacht 100% van ons, maar draag daar als ondernemer zelf ook aan bij. Tijdige informatieverstrekking naar ons is key in de klantrelatie.